Helsedirektoratet valgte pasientovervåkning fra Avalon Medical til ambulansebussene for Ukraina.

Rullende intensivsykehus med hjertestartere og pasientovervåkning fra Avalon Medical

Helsedirektoratet i samarbeid med Oslo universitetssykehus har det faglige ansvaret for for planleggingen og utrustingen av de unike ambulansebussene. Bussene fungerer som et rullende intensivssykehus med fem sengeplasser og det meste av medisinsk utstyr til blant annet pustehjelp og overvåkning fra japanske Nihon Kohden. Overvåkningen er levert av Avalon Medical AS og benyttes allerede av intensivavdelingene ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Leger fra Oslo universitetssykehus med lang erfaring fra luftambulanse- og intensivmiljøet er ansvarlig for å lære opp ukrainsk helsepersonell i bruken av ambulansebussene

En av totalt 5 ambulansebusser fra norske myndigheter til Ukraina. Bildet er tatt i Rzeszów i Polen, der ukrainsk helsepersonell får opplæring i bruk av bussen. Foto: Helsedirektoratet
Life Scope PT avansert transportmonitor på kun 1,5 kg overvåker viktige parametere som EKG, respirasjon, pulsoksymetri, kapnografi, flere invasive trykk, non invasivt blodtrykk samt inntil 2 temperaturer. Monitoren tilbyr også 12 kanals EKG med tolkning og analyse. Bildet er tatt i Rzeszów i Polen, der ukrainsk helsepersonell får opplæring i bruk av bussen. Foto: Helsedirektoratet

Sikrer behandling utenfor Ukraina

Bussene kan frakte alt fra krigsskadde pasienter til pasienter med andre alvorlege sykdommer. Det viktigeste er at det gir Ukraina muligheten til å flytte syke og sårede og frakte pasienter ut av landet.

Life Scope PT fra Japanske Nihon Kohden

Life Scope PT produseres av det tradisjonsrike japanske selskapet Nihon Kohden. Deres nyeste produksjonsanlegg ligger i jordskjelvsikre Tomioka utenfor Tokyo der alle komponenter produseres og monitorer monteres. Nihon Kohden har levert medisinsk utstyr siden 1957 og historen viser at produktene er svært robuste og varige. Nihon Kohden står for flere innovasjoner innen medisinsk overvåkning, defibrillatorer, EKG og EEG systemer. Mest kjent er oppfinnelsen av SpO – pulsoksymetri i 1972.

Life Scope PT er den mest komplette transportmonitoren på markedet og kan overvåke en høyt antall parametere uten tilleggsmoduler eller utvidelser. Eksepsjonell god batteriteknologi utviklet av Panasonic for Nihon Kohden gir den 6 timers batteridrift. Den har alle nødvendige parametere innebygget tross dens lave vekt og størrelse. En spesielt god skjerm og tydelige tall gjør den brukervennlig og synlig på lang avstand.

Life Scope PT kan benyttes som stand-alone monitor med en en ladekrybbe eller som en kombinert parametermodul og transportmonitor dokket sammen med en større monitor i Life Scope serien.

AED-2152K halvautomatisk hjertestarter med modus for manuell overstyring.

AED-2152 halvautomatisk hjertestarter er markedets raskeste hjertestarter. Unik tekonolgi med støydemping av defibrillator elektroder (Pads) gjør at defibrillatoren analyserer hjerterytmen under pågående hjerte-lunge-redning (HLR) og gir desidert mest hands-on tid av alle hjertestartere på markedet. Den kan manuelt overstyres og sjokk kan avgis av helsepersonell som tolker hjerterytmen som vises i skjermen. I halvautomatisk modus vises det illustrasjoner i skjermen hvordan utføre hjerte-lungeredning med defibrillator (DHLR).

0