Ambulansene kommer raskere i beredskap med akuttlaken ASAP Jona 200

Lettvint og hygienisk klargjøring av ny båre etter bruk.

Akuttlaken er fra 1. mars 2022 for første gang på Sykehusinnkjøp HF’s nasjonale avtale på hygieneprodukter og pasientpleie. Akuttlakenet er et unikt høyabsorberende laken utviklet og produsert i norge av ASAP Norway AS i Skien. Det er tilgjengelig for alle helseforetak i Norge.

Vi besøker Telemarksykehsuet HF og ambulansetjenesten i Grenland som er en av de første ambulansetjenestene som benytter Jona 200 som standard oppsett på bårene i ambulansene.

Vi treffer Kjell Einar Lie er ambulansearbeider i Grenland og har lang erfaring med Jona 200.

“Vi i Ambulansetjenesten i Grenland har blitt veldig glad i JONA200 Akuttlaken. Anbefales på det sterkeste”

Kan du fortelle litt om erfaringene dere har med JONA200?

Vi har brukt JONA200 i flere år og benytter akuttlakenet på de fleste oppdrag. Spesielt er det meget lettvint å re/klargjøre båren slik at vi raskt er klare til neste oppdrag ofte uten behov for omfattende rengjøring av båre og sikkerhetsbelter.

145×240 størrelse dekker hele båren og beskytter mot tilgrising.

Vi oppdager hele tiden nye bruksområder for akuttlakenet.

Ved brannskader dynker vi kaldt vann i lakenet, og ved nedkjølte pasienter bruker vi kroppstemperert Ringer Acetat som vi har tilgang til i bilene.
Lakenet har stor løftestyrke >150 kg).

Alt som kommer av kroppsvæske blir absorbert i lakenet.

Dette medfører at rengjøring av utstyr så som madrass, belter og spenner er betydelig lettere enn før, da disse blir beskyttet for søl. Også smittevask er mindre omfattende etter bruk av JONA200. Bilen blir raskere klar for neste oppdrag.

Pasient pakket inn i høyabsorberende akuttlaken Jona 200. Kroppsvæsker absorberes effektivt. Foto: ASAP Norway AS

Prismessig er produktet meget konkurransedyktig i forhold til flergangs bomullsprodukter. Disse må transporteres til vask og disse utgiftene er nok høyere enn innkjøp av JONA200. I tillegg har vi et betydelig svinn på flergangslaken avslutter Kjell Einar Lie.

0